Miejscowość, data …………………………………………………….

 

Imię i nazwisko klienta: ……………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania:……………….………………………………………………………………………………..

Tel.: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………

FHU HORTUS Krzysztof Wąsik

Zawada 77, 39-200 Dębica

Tel.: 798 970 188

e-mail: fhuhortus@vp.pl

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z treścią Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). odstępuję od umowy kupna (nazwa
produktu………………………………………………………………………………………………………………….

nr. dokumentu sprzedaży………………………………………………z dnia………………………………………….

Towar został zakupiony w sklepie internetowym za cenę brutto………………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty na numer konta

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

                                                                                     ……………………………………………………

 

              (podpis klienta)